• Aanmelden
  Informatie over aanmelden
 • Schoolgids
  Download hier de schoolgids
 • Nieuwsbrieven
  Bekijk hier het laatste nieuws
 • Activiteiten
  Bekijk hier foto's

Aanmelden

Als u belangstelling heeft om uw kind op De Schakel aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school (040-2514666). We maken dan een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Bij dit bezoek kunt u uw vragen naar voren brengen en ontvangt u zoveel mogelijk informatie over onze school, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. U wordt in het gebouw rondgeleid om een eerste indruk op te doen van het schoolgebouw en om u de sfeer te laten proeven. Wanneer u besluit tot inschrijving van uw kind vragen wij u het inschrijfformulier in te vullen met daarnaast een oudervragenlijst. Het verdient aanbeveling om een nieuwe leerling/kleuter aan te melden bij een leeftijd van 3 jaar, zodat de school rekening kan houden met het leerlingenaantal van de kleutergroepen. Kleuters mogen de basisschool gaan bezoeken vanaf hun vierde jaar. Ongeveer zes weken voordat uw kleuter 4 jaar wordt, krijgt u van school een bericht in de vorm van een kaartje over de plaatsing van uw kind: in welke groep, bij welke leerkracht en op welke dag we uw kind op school verwachten. Op het kaartje staat ook vermeld dat uw kind voordat hij/ zij daadwerkelijk naar school komt een paar keer mag proefdraaien.