040 - 25 14 666 schakel@skpo.nl
 • Aanmelden
  Informatie over aanmelden
 • Schoolgids
  Download hier de schoolgids
 • Nieuwsbrieven
  Bekijk hier het laatste nieuws
 • Activiteiten
  Bekijk hier foto's

Schakelklas

Schakelklas

De Schakelklas.
Voor wie is de schakelklas en wat doen we allemaal in deze klas.
In de schakelklas zitten kinderen met een taalachterstand waarvan we verwachten dat de achterstand in 1 of 2 jaar weg is.
Deze kinderen krijgen in 3 groepjes van ongeveer 5 tot 8 kinderen op niveau taalondersteuning.
De lessen zijn kringactiviteiten. ( in de vorm van klassengesprekken)
Iedere les zijn we bezig om de woordenschat uit te breiden .De lessen sluiten aan bij de projecten
uit de klassen.
In deze lessen maken we gebruik van veel echte materialen, zodat het voor de kinderen zichtbaar wordt. We gebruiken ook veel praatplaten, prentenboeken ed. De kinderen krijgen veel de gelegenheid om te praten ( productief taalgebruik). We letten op de lengte van de zinnen en de zinsbouw. We proberen de kinderen te stimuleren om taal te gebruiken. De eerste les van een nieuw project is altijd een voor-leer-les. Dit is belangrijk, zodat ze in de klas al iets weten van de nieuwe woorden en het nieuwe onderwerp. Dit geeft het kind een prettig gevoel van kijk dat weet ik allemaal al.
Ook is er veel herhaling. De kinderen kijken terug op de vorige les. Het is ook belangrijk dat kinderen woorden leren omschrijven. Hier wordt ook aandacht aan besteed.
Het sociale aspect komt ook aan de orde. Samen taalspelletjes doen. ( Zo worden de woorden herhaald)
Na deze kringactiviteit is er een verwerkingsactiviteit. Dat kan een werkblad zijn of een werkje dat aansluit bij de les. Tijdens deze les vertellen de kinderen wat ze aan het doen zijn.
Bij de groep 2 kinderen wordt ook extra aandacht besteed aan taalactiviteiten die belangrijk zijn om naar groep 3 te kunnen gaan. ( In een klein groepje kan je de kinderen beter helpen.)
Deze activiteit is belangrijk voor de overgang naar groep3.

Het eerste project waar we al 6 weken mee bezig zijn geweest is: ‘ Een nieuw schooljaar ’ en
‘ Bij ons in de straat ’. Tijdens dit project stond het boek: Bij ons in de straat centraal. Wij hebben heel veel geleerd over allerlei soorten huizen. Over hoe ziet een huis, een flat en onze school er uit. We hebben een wandeling door de wijk gemaakt en een rondje door de school. De kinderen ontdekten dat alle huizen een beetje verschillend zijn. De verschillen zaten in het dak, de schoorstenen, de deuren, de brievenbussen, de huisnummers enz. De kinderen hebben zelf veel ervaringen opgedaan
Als kinderen dingen zelf kunnen ervaren leren ze sneller.
De foto’s die we onderweg maakten zijn in de klas te zien. We zien ook een knutselwerk van onze straat in de gang.
We hebben veel nieuwe woorden geleerd. En ook veel leuke taalspelletjes gedaan bijvoorbeeld; letters aan elkaar gebreid. De juf zei de letters en de kinderen moesten horen welk woord de juf zei. Als het goed was mochten ze het plaatje aan de breinaald doen. Ook hebben we met de schietschijven gekeken uit hoeveel stukjes een woord bestaat. En spelletjes met de nieuwe letters. De letters: s, z en h.
Omdat ook de herfst begonnen is hebben we alles over de herfst geleerd. Een van de dingen die we leerden was over spinnen. We hebben boekjes gelezen en liedjes geleerd. En als je de klas in wil moet je eerst langs of door een spinnenweb.
Hieronder ziet u de foto’s die erbij horen.